Portāla lietošanas noteikumi un saistību atruna par tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu

www.kotuedisi.lv ir Precision Nutrition L2 sertificētas uztura treneres Ievas Dulmanes blogs un recepšu kolekcija.

Uztura trenere Ieva Dulmane sniedz konsultācijas, online programmas u.c. pakalpojumus veselīga uztura, liekā svara, ieradumu maiņas u.c. jautājumos ar mērķi uzlabot klientu ikdienas uztura ieradumus, uzlabot pašsajūtu un zaudēt lieko svaru.

Noteikumi izveidoti 05.02.2019.

Pēdējais atjauninājums 03.11.2022.

Noteikumos lietotie termini

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Kotuedisi.lv saturu un/vai Tiešsaistes pakalpojumus.

Portāls – vietne Kotuedisi.lv

Portāla uzturētājs un īpašnieks – DigiJoy, SIA (reg.nr. 42103090886)

Portāla saturs – portāla uzturētāja administrētais un radītais Kotuedisi.lv brīvpieejas saturs.

Tiešsaistes pakalpojumi – neklātienes konsultācijas, semināri, koučinga sesijas un digitālie produkti (tiešsaistes kursi un programmas), grāmatas (arī e-grāmatas), video lekcijas u.c., kas tiek piedāvāti dažādās platformās (www.kotuedisi.lv, https://kotuedisi.thinkific.com/, https://www.facebook.com/, https://www.instagram.com/, ar e-pasta starpniecību utt.)

Tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs – DigiJoy, SIA (reg.nr. 42103090886)

Vispārīgās lietošanas iespējas – portāla satura lietošana, kas pieejama ikvienam.

Privātuma politika – dokuments, kurā tiek atrunāti personas datu vākšanas un glabāšanas noteikumi.

 1. Šie noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem, kā arī SIA DigiJoy sniegto tiešsaistes pakalpojumu saņēmējiem.
 2. Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.
 3. Portāla uzturētājam ir tiesības neierobežoti skaitā un saturā grozīt šos noteikumus, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.
 4. Uzturētājs ir tiesīgs mainīt, likvidēt un ieviest jaunas portāla lietošanas iespējas vai pakalpojumus vai piemērot samaksu par sniegto pakalpojumu turpmāku izmantošanu. Izmaiņas par samaksas ieviešanu esošajiem lietotājiem tiks paziņotas mēnesi iepriekš.
 5. Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši tā rīcībā, portāla uzturētājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības (sīkāk aprakstītas Privātuma politikas dokumentā). 
 6. Portālā tiek lietotas sīkdatnes (cookies), sīkāk ar to iespējams iepazīties Privātuma politikas Sīkdatņu atrunā.
 7. Portālā publicētais saturs ir aizsargājams, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 8. Portālā www.kotuedisi.lv ievietoto rakstu, recepšu un citas  informācijas pārpublicēšana iespējama tikai ar uzturētāja rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz Kotuedisi.lv ir obligāta.
 9. Porālā tiek publicētas ēdienu gatavošanas receptes. Recepšu autori ir gan paša portāla satura veidotājs (portāla uzturētājs), gan arī latviešu un ārzemju blogu autori, kuri ir devuši savu atļauju recepšu izmantošanai un pārpublicēšanai, gan portāla lietotāji, kas iesniedz receptes publicēšanai portālā caur recepšu iesniegšanas formu. Portāla uzturētājs augstu vērtē autortiesības un, kur vien iespējams, receptes autors tiek norādīts. Portāla uzturētājs nevar noskaidrot un līdz ar to neuzņemas atbildību par precīzu autora norādīšanu lietotāju publicētajām receptēm (kaut arī aicina to norādīt, kur vien iespējams). Tāpat portāla uzturētājs neuzņemas atbildību par autortiesību pārkāpumiem, ja portāla lietotāji iesniedz publicēšanai no citiem resursiem iegūtas receptes.
 10. Publicētajām receptēm un sastādītajiem ēdienreižu plāniem tiek rēķinātas pārtikas uzturvielu vērtības. Tās tiek nodrošinātas ar trešās puses programmatūras palīdzību – https://spoonacular.com/food-api un šiem datiem ir informatīvs raksturs, kas var palīdzēt lietotājam apzināties, kādas uzturvielas ar ēdienu, kas gatavots pēc konkrētajām receptēm, izmantojot norādītās sastāvdaļas, tiek uzņemtas. Taču portāls nevar garantēt datu precizitāti un neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas var rasties, ja lietotājs pilnībā paļaujas uz šiem datiem vai tos nepareizi interpretē.
 11. Portāla uzturētājs nevar tik saukts pie atbildības un tas neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas portāla lietotājam radies portālā www.kotuedisilv ietvertās informācijas vai satura interpretācijas, lietošanas vai nepareizas lietošanas dēļ. Portāla uzturētājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šajā portālā ietvertās informācijas vai satura lietošanas, nepareizas lietošanas, nepieejamības vai paļaušanās uz šādu saturu rezultātā.
 12. Portāls www.kotuedisi.lv ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem; ja lietotājs izmanto, pielāgo vai nepareizi izmanto šajā portālā ietverto informāciju vai saturu, par to atbildība ir jāuzņemas portāla lietotājam. Izmantojot portālu, portāla lietotājs apzinās, ka šajā portālā sniegtā informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka Portāla uzturētājs nevar būt atbildīgs, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radīts tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā portālā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.

Tiešsaistes pakalpojumu saistību atruna

Tiešsaistes pakalpojumos sniegtā informācija, ieteikumi un padomi atbilst vispārīgiem veselīga uztura un dzīvesveida principiem veselam cilvēkam, taču nav paredzēti slimību ārstēšanai un neaizvieot individuālu uztura speciālista vai mediķa konsultāciju.

Tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs (SIA DigiJoy un/vai uztura trenere Ieva Dulmane) nav atbildīgi par jebkādām izmaiņām Lietotāja veselības stāvoklī Tiešsaistes pakalpojumu saņemšanas laikā vai pēc tās. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Tiešsaistes pakalpojumi negarantē rezultātu un Tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja ieradumu maiņu vai ieteikumu neievērošanu.

Ja konkrētā produkta aprakstā nav norādīta naudas atgriešanas garantija (parasti lejuplādējamiem digitāliem produktiem), tad tāda netiek piedāvāta. Ja ir – tad tas notiek atbilstoši aprakstā minētajam.

Tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs apņemas ievērot pilnīgu konfidencialitāti attiecībā uz jebkuriem datiem, ko Lietotājs sniedz.