fbpx

Portāla lietošanas noteikumi

Ko Tu ēdīsi? ir Precision Nutrition L1 sertificētas uztura treneres Ievas Dulmanes blogs un recepšu kolekcija

Noteikumi izveidoti 05.02.2019.
Pēdējais atjauninājums 29.04.2019.

Noteikumos lietotie termini

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Kotuedisi.lv saturu un pakalpojumus tiešsaistē.

Autorizēts lietotājs – jebkurš vietnē reģistrējies un autorizējies lietotājs.

Portāls – vietne Kotuedisi.lv

Portāla uzturētājs un īpašnieks – DigiJoy, SIA (reg.nr. 42103090886)

Portāla saturs un pakalpojumi – portāla uzturētāja administrētais un radītais Kotuedisi.lv brīvpieejas saturs un piedāvātās lietošanas iespējas (ēdienu receptes, recepšu reģistrēšana, ēdienreižu plānošana, kā arī citi pakalpojumi, kas potenciāli vietnē var tikt piedāvāti nākotnē).

Vispārīgās lietošanas iespējas – portāla satura lietošana, kas pieejama ikvienam.

Personalizētās lietošanas iespējas – autorizēto lietotāju portāla lietošanas iespējas.

Lietotāja profils – autorizēta lietotāja personalizētā sadaļa Kotuedisi.lv, kas satur individualizētus datus, paša portāla lietotāja norādīto informāciju un izveidoto saturu.

Privātuma politika – sadaļa šajā dokumentā, kurā tiek atrunāti personas datu vākšanas un glabāšanas noteikumi.

 1. Šie noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem.
 2. Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.
 3. Portāla uzturētājam ir tiesības neierobežoti skaitā un saturā grozīt šos noteikumus, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.
 4. Uzturētājs ir tiesīgs mainīt, likvidēt un ieviest jaunas portāla lietošanas iespējas vai pakalpojumus vai piemērot samaksu par sniegto pakalpojumu turpmāku izmantošanu. Izmaiņas par samaksas ieviešanu esošajiem lietotājiem tiks paziņotas mēnesi iepriekš.
 5. Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši tā rīcībā, portāla uzturētājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības (sīkāk aprakstītas zemāk Privātuma politikas sadaļā). Izvēloties kļūt par portāla autorizēto lietotāju, persona pauž piekrišanu tās personas datu apstrādei.
 6. Portāla uzturētājs ievēro konfidencialitāti attiecībā uz tā rīcībā esošajiem portāla lietotāju profila datiem.
 7. Autorizētā lietotāja e-pasta adrese var tikt izmantota, lai informētu par iespējamiem traucējumiem portāla tehniskajā darbībā, kā arī jaunumiem vai piedāvājumiem. Jebkurā gadījumā attiecīgajā sūtījumā ir norādīta iespēja atteikties no turpmākas šādu sūtījumu saņemšanas.
 8. Portālā var autorizēties (attiecīgajā laukā norādot lietotājvārdu un paroli) ar Kotuedisi.lv kontu vai kādu no piedāvāto sociālo tīklu pasēm.
 9. Piekļuvi personalizētajam profilam nodrošina vienīgi autorizēšanās.
 10. Uzturētājs nenodrošina autorizētā lietotāja piekļuvi savam kontam caur sociālajiem tīkliem, ja tiem ir tehniska rakstura problēmas vai mainīta funkcionalitāte. Ieteicama ir autorizācija, izmantojot kotuedisi.lv reģistrētu profilu.
 11. Uzturētājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas autorizētajam lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar personalizēto pakalpojumu izmantošanu tehnisku problēmu vai trešās personas nesankcionētas piekļūšanas rezultātā u.c.
 12. Ar šiem noteikumiem autorizēts lietotājs tiek informēts, ka tehnisku problēmu dēļ Kotuedisi.lv profilā uzkrātā informācija pilnībā vai daļēji var pazust bez portāla uzturētāja iespējām to atjaunot.
 13. Ja autorizētā lietotāja profils nepārtrauktu divu gadu periodā nav apmeklēts ne reizi, uzturētājam ir tiesības no portāla dzēst šī lietotāja kontu.
 14. Portālā tiek lietotas sīkdatnes (cookies), sīkāk ar to iespējams iepazīties Sīkdatņu atrunā.
 15. Sekmīga reģistrācija portālā nav iespējama pirms iepazīšanās ar šiem portāla lietošanas noteikumiem, par to izdarot attiecīgu atzīmi reģistrācijas formā.
 16. Portālā publicētais saturs ir aizsargājams, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 17. Portālā Kotuedisi.lv ievietoto rakstu un informācijas pārpublicēšana iespējama tikai ar uzturētāja rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz Kotuedisi.lv ir obligāta.
 18. Porālā tiek publicētas ēdienu gatavošanas receptes, lai lietotāji tās var izmantot savu ēdienkaršu sastādīšanai. Recepšu autori ir gan paša portāla satura veidotājs (portāla uzturētājs), gan arī latviešu un ārzemju blogu autori, kuri ir devuši savu atļauju recepšu izmantošanai un pārpublicēšanai, gan portāla lietotāji, kas iesniedz receptes publicēšanai portālā caur recepšu iesniegšanas formu. Portāla uzturētājs augstu vērtē autortiesības un, kur vien iespējams, receptes autors tiek norādīts. Portāla uzturētājs nevar noskaidrot un līdz ar to neuzņemas atbildību par precīzu autora norādīšanu lietotāju publicētajām receptēm (kaut arī aicina to norādīt, kur vien iespējams). Tāpat portāla uzturētājs neuzņemas atbildību par autortiesību pārkāpumiem, ja portāla lietotāji iesniedz publicēšanai no citiem resursiem iegūtas receptes.
 19. Publicētajām receptēm un sastādītajiem ēdienreižu plāniem tiek rēķinātas pārtikas uzturvielu vērtības. Tās tiek nodrošinātas ar trešās puses programmatūras palīdzību – https://spoonacular.com/food-api un šiem datiem ir informatīvs raksturs, kas var palīdzēt lietotājam apzināties, kādas uzturvielas ar ēdienu, kas gatavots pēc konkrētajām receptēm, izmantojot norādītās sastāvdaļas, tiek uzņemtas. Taču portāls nevar garantēt datu precizitāti un neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas var rasties, ja lietotājs pilnībā paļaujas uz šiem datiem vai tos nepareizi interpretē.
 20. Publicētajām receptēm tiek norādītas aptuvenās vienas porcijas izmaksas. Arī šie dati ir aptuveni un pieejami tikai informatīvos nolūkos, rēķinot tikai nepieciešamo sastāvdaļu aptuvenās izmaksas (vidējā cena nepieciešamajam sastāvdaļu daudzumam, kas kādā no populārākajiem lielveikaliem Latvijā). Taču cenas mainās, produktu klāsts ir mainīgs un plašs, un portāla uzturētājs nevar uzņemties atbildību par datu precizitāti.
 21. Portāla uzturētājs nevar tik saukts pie atbildības un tas neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas portāla lietotājam radies portālā Ko Tu ēdīsi? ietvertās informācijas vai satura lietošanas vai nepareizas lietošanas dēļ. Portāla uzturētājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šajā portālā ietvertās informācijas vai satura lietošanas, nepareizas lietošanas, nepieejamības vai paļaušanās uz šādu saturu rezultātā.
 22. Portāls Ko Tu ēdīsi? ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem; ja lietotājs izmanto, pielāgo vai nepareizi izmanto šajā portālā ietverto informāciju vai saturu, par to atbildība ir jāuzņemas portāla lietotājam. Izmantojot portālu, portāla lietotājs apzinās, ka šajā portālā sniegtā informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka Portāla uzturētājs nevar būt atbildīgs, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radīts tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā portālā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.

Privātuma politika

Lai nodrošinātu lietotāju personalizētu profilu izveidi un iespēju izmantot vietnes sniegtos pakalpojumus, lietotājus tiek lūgts reģistrēties. Lai nodrošinātu autentifikāciju, tiek lūgts norādīt e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli.

Piekļuve reģistrēto lietotāju datiem ir portāla uzturētājam – DigiJoy SIA, reģ. nr. 42103090886, juridiskā adrese Zolitūdes 36/1-15, Rīga.

Portāla uzturētājs uzglabā un apstrādā lietotāju datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un portāla uzturētāja saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Portāla uzturētājs neizpauž trešajām personām klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

 • ja lietotājs ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; normatīvajos aktos noteiktos gadījumos DigiJoy SIA likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi DigiJoy SIA likumīgās intereses.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot vai dzēst. Lai to izdarītu, lūdzu, kontaktēties ar portāla uzturētāju pa e-pastu info@kotuedisi.lv.

Sīkdatņu lietošanas atruna


Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Tāpat dara arī lielākā daļa lielo tīmekļa vietņu. Lietojot vietni, lietotājs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad tas apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai lietotāju personiski identificētu.

Sesijas sīkdatnes

Ja lietotājs, ielogojoties portālā, ieķeksē “Atcerēties mani”, lai atvieglotu atkārtotu piekļuvi savam profilam, lietotāja profilā tiek izvietotas sesijas sīkdatnes, kas tiek uzglabātas mēnesi līdz tiek izdzēstas. Tās var tikt manuāli izdzēstas jebkurā laikā no lietotāja interneta pārlūka.

Google Analytics

Portālā tiek izmantota juridiskās personas “Google Inc.” izstrādātā programma “Google Analytics”. Programma izmanto sīkdatnes, dodot iespēju vietnes uzturētājam analizēt, kā vietne tiek izmantota. Atteikties no “Google Analytics” veiktās informācijas vākšanas iespējams, lejuplādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildrīku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sīkdatņu kontrole un dzēšana

Ja vēlas, lietotājs var sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad lietotājs apmeklēs vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.