Kas ir uztura treneris?

Uztura treneris

Ir tik daudz informācijas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, it kā viss ir skaidrs, taču tik daudziem cilvēkiem tā arī neizdodas tos ieviest dzīvē. Joprojām trūkst zināšanu, kā arī motivācijas un prasmju, lai to izdarītu. Ieradumiem ir milzīgs spēks, cilvēkiem dažkārt ir grūti tos mainīt un lauzt. Ikdienas pienākumi un vāveres ritenis neļauj pilnībā pievērsties saviem mērķiem, mēs mēdzam apstāties pie pirmajiem šķēršļiem, kā arī ļoti izplatīta tendence ir nespēja ātri ieraudzīt rezultātus un visam atmest ar roku.

Uztura treneris jeb koučs – ir cilvēks, kas var palīdzēt sasniegt šos mērķus. Mēs esam ļoti dažādi – ar dažādām dzīvēm, raksturiem, gaumēm, prioritātēm, ieradumiem, ģimenes stāvokli utt. Veselīga uztura un dzīvesveida ieteikumi ir būvēti ļoti vispārīgi, tāpēc ne visiem tos izdodas piemērot savai dzīvei. Treneris var palīdzēt to izdarīt ar praktiskiem padomiem un ieteikumiem.

Daudziem vismaz sākumā ir nepieciešama arī vienkārši uzticības persona, kas dod grūdienu sākt ar sevi strādāt, kas ikdienā var palīdzēt ar uzmundrinājumu, padomu un kāds, kam atskaitīties. Apziņa, ka kāds cits seko līdzi taviem rezultātiem, daudziem palīdz neapstāties.

Iemesli, lai meklētu uztura trenera palīdzību ir dažādi, bet primāri tie būs vēlme iegūt labāku formu (zaudēt lieko svaru vai iegūt vēlamo ķermeņa masu), ieviest veselīgus un sev piemērotus ēšanas ieradumus ikdienā, atbrīvoties no nevēlamiem ēšanas ieradumiem, sportisko sasniegumu uzlabošana ar uztura palīdzību utt. Reti, kad ir runa tikai par uzturu (kaut arī tas ir primārais jautājums), tāpēc lietas tiek risinātas kompleksi. Gan miega kvalitāte, gan stresa vadība spēlē lielu lomu arī liekā svara jautājumā

Kā tas izskatās praksē?

  1. Pirmā saruna ar klientu, kurā tiek novērtēta esošā situācija (vislabāk, ja ir pieejama uztura dienasgrāmata vai citi dati par ikdienas ēšanas paradumiem), izprasti un noformulēti klienta ilgtermiņa mērķi (piem., zaudēt lieko svaru) un sastādīts rīcības plāns to sasniegšanai. Vienošanās par sadarbības ilgumu un izvēlētas pirmās reālās darbības, ar ko sākt.
  2. Pēc divām nedēļām (vai pēc vienošanās) ir atkārtota tikšanās (var arī attālināti vai telefoniski), kuras laikā tiek izrunāts progress, grūtības, šķēršļi utt. Tiek lemts par jaunu rīcības plānu turpmākam posmam vai esošā plāna korekciju un pielāgošanu, lai grūtības atrisinātu.
  3. Nākamajā tikšanās reizē atkal tiek izvērtēts progress (cik veiksmīgi un konsekventi jaunie uztura paradumi tiek ievēroti, svara izmaiņas (vai citi parametri) un nosprausti nākamie mazie mērķi. Un tā līdz lielo mērķu sasniegšanai. Ārkārtīgi svarīga ir šī rezultātu analīze un plāna pielāgošana – tas ir tas, kas pašam cilvēkam ne vienmēr patstāvīgi izdodas.
  4. Konsultāciju laikā notiek izglītošana, uzklausīšana un klienta iekšējā spēka un potenciāla stiprināšana. Galvenais uzdevums ir ieviest veselīgus ieradumus visam mūžam, nevis pēc mērķa sasniegšanas atgriezties pie iepriekšējā dzīvesveida, jo tā ir gandrīz 100% garantija sasniegto rezultātu zaudēšanai.

Dietologs, uztura speciālists vai treneris?

Noskaidrosim atšķirību starp dietologu, uztura speciālistu un uztura treneri. Pēdējais ir samērā jauna loma Latvijā, cilvēki ir vairāk pieraduši pie uztura speciālistiem (kurus tāpat jauc ar dietologiem), taču katram niansēti ir sava loma un uzdevumi un atšķirīgās situācijās vairāk būs piemērots kāds cits no šiem speciālistiem.

Gan uztura speciālists, gan dietologs ir ārstniecības personas. Dietologs drīkst uzstādīt diagnozes un izrakstīt medikamentus, tāpēc nopietnākos gadījumos jāgriežas pie šī speciālista. Uztura speciālists, savukārt, izskata analīžu rezultātus un arī uztura dienasgrāmatas un iesaka atbilstošas uztura rekomendācijas dažādu veselības problēmu gadījumos, kā arī konsultē par veselīga uztura principiem, svara zaudēšanu utt.

Uztura treneris nav ārstniecības persona un izglītību guvis kādā uztura treneru sertificēšanas organizācijā (Latvijā tādu vēl nav), attiecīgi nedod uztura rekomendācijas slimību gadījumos, taču var sadarboties ar klienta ārstējošajiem ārstiem, lai atrastu kompleksu pieeju. Uztura treneris var palīdzēt ar svara korekciju, veselīga uztura principu praktisku ieviešanu ikdienā, paradumu maiņu. Attiecības ar uztura treneri var izveidoties personīgākas un visaptverošākas, jo, ja nepieciešams, uztura treneris arī var palīdzēt iemācīties gatavot daudzveidīgākus ēdienus, veikalā izvēlēties vērtīgākos produktus, iemācīt lasīt etiķetes un atpazīt vēlamo un nevēlamo produktu sastāvā utt. Līdz ar to var teikt, ka uztura treneris raudzīsies un palīdzēs, lai uztura ieteikumi tiktu patiešām ieviesti ikdienā, nevis paliktu sarakstīti uz lapiņas kaut kur somas dziļākajā kabatiņā. Tas tiek panākts, ņemot vērā klienta personības iezīmes, izmantojot koučinga, motivējošās intervēšanas u.c. paņēmienus un pats galvenais – tiek balstīts uz ieradumu maiņu.

Kādā ASV bāzētā mājas lapā bija šāds apraksts:

“Uztura treneris, ko dažreiz sauc par “veselības treneri”, parasti ir uztura speciālists, konsultants, mentors un motivētājs vienā personā. ASV Nacionālais veselības un labsajūtas treneru (wellness coach) akreditācijas konsorcijs veselības trenerus definē kā: “profesionāļus ar dažādu pieredzi un izglītību, kuri strādā ar indivīdiem un grupām uz klientu vērstā procesā, lai palīdzētu un dotu iespēju klientam sasniegt pašnoteiktus mērķus, kas saistīti ar veselību un labsajūtu. Veiksmīga apmācība notiek, kad treneri izmanto skaidri noteiktas zināšanas un prasmes, lai klienti mobilizētu iekšējās stiprās puses un ārējos resursus ilgtspējīgām pārmaiņām.
Uztura treneri vai veselības treneri palīdz klientiem attīstīties un sasniegt savus personīgos labsajūtas mērķus, dodot viņiem iespēju uzņemties atbildību par savu veselību. Viņi arī atzīst, ka veselība nozīmē ne tikai pareizu uzturu. Tāpēc uztura treneris pievēršas arī personas dzīvesveida aspektiem, kas nav saistīti ar uzturu, lai uzlabotu klientu vispārējo holistisko labsajūtu.
Uztura treneri ne tikai sniedz vispārīgu informāciju par uzturu un ieteikumus saviem klientiem, bet arī palīdz saviem klientiem iemācīties uzturēt labas attiecības ar pārtiku un ķermeni, proaktīvi radīt līdzsvarotu, veselīgu dzīvesveidu, cenšoties pārdomāt jaunus ēšanas paradumus un lietas. Uztura treneri galu galā māca klientiem, kā izvēlēties veselīgu dzīvesveidu un kļūt pašpietiekamiem. “”

Piesakies konsultācijai arī Tu – varu Tev palīdzēt sasniegt Tavu sapni!
E-pasts: [email protected] vai pa tel. 26162382